T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KOCAELİ / GEBZE - Sultanorhan Ortaokulu

Mahmut KURU - Okul Müdürü

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

TC KİMLİK NO

 

ADI

MAHMUT

SOYADI

KURU

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

ÇATALCA – 04/11/1972

KURUMU

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

BRANŞI / GÖREVİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ / OKUL MÜDÜRÜ / UZMAN ÖĞRETMEN

AKADEMİK ÜNVANI

EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİMİ UZMANI

GÖREV YERİ

KOCAELİ / GEBZE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET YILI

ÖĞRETMENLİKTE: 7 YIL                  YÖNETİCİLİKTE: 13 YIL (VEKİL VE ASİL)

 

BİYOGRAFİ

 

1972 İstanbul / Çatalca doğumlu olup ilk ve orta öğrenimimi İstanbul ve Çanakkale’de tamamladım. Lisans Eğitimini 1995 yılında, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde tamamladıktan sonra aynı yıl sınıf öğretmeni olarak MEB kadrosuna atandım. 1995 yılından günümüze – Ankara, Edirne, Erzurum ve Kocaeli İllerinde - sınıf öğretmenliği, müdür yetkili öğretmenlik, müdür yardımcılığı müdür vekilliği ve asaleten okul müdürlüğü görevlerinde bulundum.

 

Yüksek Lisans Eğitimimi 2005 yılında, Kocaeli Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında tamamlayarak “Alan Uzmanlığı” unvanını aldım. 2005 yılından günümüze ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 3 adet makalem;  uluslararası ve ulusal düzeyde gerçekleştirilmiş kongre ve sempozyumlarda sözlü bildiri olarak sunulmuş 13 adet araştırma bildirim bulunmaktadır. Akademik çalışmalarıma halen devam etmekteyim.

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

ØYüksek Lisans Eğitimi: 2003-2005 / Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri A.B.D /  Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

 

ØLisans Eğitimi: 1989-1995 / Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

 

 

 

MESLEKİ DENEYİM

 

ØMüdür (Asil) - 12/2014 – …. Gebze Sultanorhan Ortaokulu - Gebze / KOCAELİ

ØÖğretmen - 09/2014-12/2014 Gebze Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu - Gebze / KOCAELİ

ØMüdür (Asil) - 09/2010 – 09/2014 Gebze Fatih İmam Hatip Ortaokulu - Gebze / KOCAELİ

ØMüdür (Asil) - 04/2005 – 09/2010 Gebze Mustafa Paşa İlköğretim Okulu - Gebze / KOCAELİ

ØMüdür (Vekil) - 09/2004-04/2005 Gebze Mustafa Paşa İlköğretim Okulu - Gebze / KOCAELİ

ØMüdür (Vekil)- 09/2003-09/2004 Gebze Bilgi İ.Ö. Okulu-Gebze / KOCAELİ

ØÖğretmen - 03/2001-09/2003 Dilovası Tavşancıl Ziya Toplan İlköğretim Okulu - Dilovası / KOCAELİ

ØÖğretmen - 11/1999-03/2001 Hacıumur İlköğretim Okulu - Merkez / EDİRNE

ØYedek Subay Md.Yetk.Öğretmen - 07/1998-11/1999 Şahabettin İlköğretim Okulu - Hınıs / ERZURUM

Ø Öğretmen - 06/1996-07/1998 Yağcılı  İlköğretim Okulu - Süloğlu / EDİRNE

ØAday  Md. Yetk. Öğretmen - 08/1995-06/1996 İnler İlkokulu (Gör: Kocahacılı İlkokulu) Polatlı / ANKARA

 

İLMİ – MESLEKİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARI

 

Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Araştırma Makaleleri

 

1.     “Resmi ve Özel İlköğretim Okullarının Kültür ve Etkililik Düzeylerinin Karşılaştırılması - Kocaeli / Gebze Örneği” / Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi (Hakemli) Yaz 2007 51.sayı

2.     “Devlet ve Özel İlköğretim Okullarının Etkililiğinin Araştırılması - Kocaeli / Gebze Örneği” / TED Eğitim ve Bilim Dergisi (Hakemli) – Ekim 2006, Cilt:31, Sayı: 142.

3.     “İlköğretim ve Liselerde Örgüt Kültürünün Karşılaştırılması – Kocaeli / Gebze Örneği” / Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi (Hakemli) Güz 2005 44.sayı

 

Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Araştırma Bildirileri

 

1.     “İlköğretim ve Liselerde Örgüt Kültürünün Karşılaştırılması” / Kocaeli ve Çevresi 1. Uluslar arası Eğitim ve Kültür Konferansı, Nisan 2006 (Bildiri, yayımlanan kitaba alındı)

2.      “İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin İş Stresine Yönelik Algı Düzeyleri - Kocaeli / Gebze Örneği” / Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi/ Kasım 2009, Yalova (Bildiri, Kongre CD’sinde yer aldı.)

3.      “İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinde Psikolojik Yıldırmaya (Mobbing’e) Neden Olan Faktörler - Kocaeli / Gebze Örneği” / Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi/ Kasım 2009, Yalova ((Bildiri, Kongre CD’sinde yer aldı.)

4.     “Kocaeli ve Batman İli Devlet Okulu Yöneticilerinde İş Stresine Neden Olan Faktörler - Kocaeli ve Batman İli Örneği” / 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi,  Çanakkale / Mayıs 2009 (Bildiri, Kongre CD’sinde yer aldı.)

5.     “Devlet İlköğretim Okulu Müdürlerini Motive Eden Faktörler - Kocaeli / Gebze Örneği” / 6. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul / Aralık 2007 (Bildiri, yayımlanan kitaba alındı)

6.      “Türkiye’de Şube Müdürlerinin Motivasyonu ve İnsan Kaynakları Yönetimi” /5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli / Kasım 2006 (Bildiri, yayımlanan kitaba alındı)

 

 

Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Araştırma Bildirileri

 

1.     “İlköğretim Düzeyinde Devlet Okulu Öğretmenlerinin Kültürlerarası Yeterlik Düzeyleri – Kocaeli/Gebze Örneği” / 22.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir / Eylül 2013 (Bildiri, yayımlanan kitaba alındı)

2.      “İlköğretim Müfettişlerini Motive Eden Faktörler” / TEMSEN Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu / Haziran 2009 Ankara (Bildiri kitapçığa alındı)

3.      “Devlet Okulu Yöneticilerinin Psikolojik Yıldırmaya (Mobbing) Yönelik Algı Düzeyleri (Kocaeli İli Örneği)” / 18.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi/ Ekim 2009, İzmir  (Bildiri, Kongre CD’sinde yer aldı.)

4.       “Devlet Okulu Yöneticilerinde İş Stresine Neden Olan Faktörler - Kocaeli / Gebze Örneği” / 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya / Eylül 2008 (Bildiri, Kongre CD’sinde yer aldı.)

5.      “Devlet ve Özel İlköğretim Okullarının Örgütsel Kültürlerinin Karşılaştırılması - Kocaeli / Gebze Örneği” / 7. Ulusal Sınıf Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale / Mayıs 2008 (Bildiri, yayımlanan kitaba alındı)

6.     “Devlet İlköğretim Okulu Öğretmenlerini Motive Eden Faktörler - Kocaeli / Gebze Örneği” / Çukurova Üni. III. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Adana/ Haziran 2007 (Bildiri, yayımlanan kitaba alındı)

 

 

Bilimsel Çalışmalara Yapılan Atıflar

 

“İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okul Kültürüne İlişkin Algıları (Yozgat ili Örneği) –Ebru OĞUZ ve Kürşat YILMAZ- Ank.Ün./ TED Eğitim ve Bilim Dergisi (Hakemli) – Ekim 2006, Cilt:31, Sayı: 142

 

PROJE – EKİP ÇALIŞMASI VE GÖREVLENDİRMELER

 

Ø2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında, Etkili Okul Projesi Kapsamında, “Gebze İlçemizde bulunan her düzeydeki okulun etkililik profilinin belirlenmesi projesinde aktif olarak görev yaptım. Araştırma sonuçlarına göre okullarımızın etkililik düzeylerinin geliştirilmesi için gerekli raporu düzenledim. Yaptığım çalışmalar karşılığında dönemin Gebze Kaymakamı Mehmet ARSLAN tarafından “Başarı Belgesi” ile ödüllendirildim.

 

ØM.E.B. İlköğretim Genel Müdürlüğü- Okul Yöneticilerini Geliştirme Projesi (OYGEP) kapsamında yeni müfredat ve diğer yönetim konularında Bakanlık Formatörlüğü, Kocaeli ve Edirne’de görev yapan toplam 460 okul müdürünün bu çerçevede Şubat-Mart 2007’de eğitimden geçirilmesi, bu sürecin devamı niteliğinde Şubat-Mart 2008’de yapılan yeni eğitim seminerleri ve bu projeye uluslar arası nitelik kazandıracak çalışmaları yürütme.

 

Ø2008 yılında, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmesi ve Yeterliklerinin Arttırılması Projesi Kapsamında, “Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Yönetim Bilimlerinde görevli öğretim üyelerinin katılımını sağlayarak beş günlük seminer organizasyonu çalışmalarında aktif olarak görev yaptım. Yaptığım çalışmalar karşılığında dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet KÜÇÜK tarafından “Teşekkür Belgesi” ile ödüllendirildim.

 

 

KURUL ÜYELİKLERİ – EDİTÖRLÜK VE FORMATÖRLÜKLER

 

Øİlköğretim Programlarını Tanıtma Formatörlüğü

 

ØOkul Müdürlüğü Formatörlüğü

 

ØToplam Kalite Yönetimi İl Formatörlüğü

 

 

ÖDÜL VE BELGELER

 

 

Belge Tarihi

Türü

Veriliş Nedeni

Veren Makam

Belge Sayısı

1

14/11/2000

Aylıkla ödüllendirme

Çalışkanlık

M.E.B

107140

2

19/06/2006

Teşekkür Belgesi

Çalışkanlık

İLÇE MİLLİ EĞT.

2006-304

3

26/02/2007

Teşekkür Belgesi

Çalışkanlık

İÖ.GENEL MÜD.

103

4

29/06/2007

Takdir Belgesi

Çalışkanlık

GEBZE KAYMAKAML

2007/39

5

20/11/2007

Teşekkür Belgesi

Çalışkanlık

İL MEM

3739

6

20/02/2008

Teşekkür Belgesi

Çalışkanlık

KOCAELİ MEM

3869

7

21/01/2009

Teşekkür Belgesi

Çalışkanlık

GEBZE İLÇE MEM

2009/49

8

03/06/2009

Teşekkür Belgesi

Çalışkanlık

GEBZE İLÇE MEM.

2009/174

9

07/01/2010

Teşekkür Belgesi

Çalışkanlık

Gebze İlçe MEM

2010/12

10

18/06/2010

Teşekkür Belgesi

Çalışkanlık

Gebze İlçe MEM

2010/145

11

15/06/2011

Teşekkür Belgesi

Çalışkanlık

Gebze İlçe MEM.

2011/8

12

30/10/2012

Başarı Belgesi

Çalışkanlık

Gebze Kaymakam.

2012/177

13

18/04/2014

Başarı Belgesi

Çalışkanlık

Gebze Kaymakamı

19

 
 
   

YABANCI DİL BİLGİSİ / BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ KULLANIMI

 

Yabancı Dil Bilgisi:

  • İngilizce ( Level of Intermediate ) – (192 Saat)

 

Bilgisayar Kullanım Bilgisi:

  • Microsoft Office Uygulamaları: Excel, Word, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access. (160 Saat)
  • Web Tasarımı: Dreamveawer, Photoshop, Web 2.0 Araçları. (120 Saat)
  • İstatistik: SPSS İstatistik Uygulamaları

 

 

 

REFERANSLAR

 

ØProf. Dr. Selahattin TURAN, Osmangazi Üniversitesi – Eğitim Fakültesi Dekanı

ØProf. Dr. Cevat CELEP, Kocaeli Üniversitesi – Eğitim Fakültesi Dekanı

ØProf. Dr. M.Bahaddin ACAT, Osmangazi Üniversitesi – Rektör Yardımcısı

ØDoç. Dr. Hasan ARSLAN, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi - Eğitim Fakültesi – Eğitim Bilimleri Bölümü